© 2019 af Identitetsdesigner

PROFIL & UDVIKLING

Identitet - profil i en virksomhed

Alle virksomheder har brug for at opbygge en virksomhedsidentitet for, at kunne skille sig ud fra mængden. Hvis det er helt tilfældigt, hvilken mælk du køber, når du står ved køledisken, så er virksomhedsidentitet totalt ligegyldig. Det er bare slet ikke tilfældigt, at du køber præcis den mælk, du har i køleskabet.

Når vi træffer valg, gør vi det primært ud fra vore værdier og følelser. 


Christian Kock, professor i retorik, har skrevet om den form for værdibaseret argumentation, vi anvender, når vi forsøger at begrunde fremtidige handlinger. Værdier og følelser guider os til at træffe den beslutning, vi på det mest oplyste grundlag mener, er den bedste. (Marcus Lantz, Rhetorica).


Når du glemmer dit ”WHY”, så har du glemt din virksomhedsidentitet, og formidler dermed ikke dine værdier. Når værdierne ikke er synlige, vil din virksomhed  fremstå lidt uklar, endda utroværdig, uanset hvor mange penge eller tid du bruger på forskellige platforme. 

DESIGN THINKING VÆRKTØJ- METODE

MEN HVAD ER DESIGN THINKNING?

Kort fortalt kan du ved at indraget Design Thinking skabe bedre produkter, services eller bare effektive arbejdsgange. 

Design Thinkning identificeres problemet hurtigere, finder løsning og tester den af i praksis.

Dette giver en kæmpe konkurrencefordel uanset om dit mål er at skabe eller videreudvikle service, produkt eller udarbejde en mere optimale process i dit virksomhed. 

Ved udformning af designprofil kigger jeg på jeres værdier, målgruppe og hvad I tilbyder samt det I ønsker at tilbyde.
Her handler det ikke kun om, at designet er pænt.

For at udforme det rigtige profildesign bruger jeg Design Thinking.

Det er en anderledes og kreativ måde, at tænke på, hvor man sikrer sig, at det man designer giver mening for din slutbruger. Ofte sætter de spørgsmål jeg, som jeg har brug for at stille dig i forhold til min proces, en udviklingsproces i gang hos mine kunder.

Jeg hjælper dig med at formidle din værdi

ER DU KLAR TIL AT UDFORME EN RIGTIG DESIGNPROFIL?